Banca Islamica de Dezvoltare

Cea mai importantă încercare contemporană care să ducă la aplicarea economiei islamice la scară largă a fost înfiinţarea Băncii Islamice de Dezvoltare. Arabia Saudită, iniţiatorul acestui proiect, alături de alte guverne din ţări musulmane au contribuit cu capital la constituirea acestei bănci.

Banca Islamică de Dezvoltare (IDB Group) este o instituţie ce urmăreşte dezvoltara multilaterală a finanţelor, cuprinzând cinci sucursale. Acestea sunt: (i) Banca Islamica de Dezvoltare; (ii) Institutul de Cercetare şi Formare Profesionala Islamica; (iii) Corporatia Islamică pentru Asigurarea de Investiţii şi Export Credit; (iv) Corporatia Islamica pentru Dezvoltarea Sectorului Privat şi (v) International Islamic Trade Finance Corporation.

Banca Islamica de Dezvoltare (IDB)

IDB Group este angajat într-o serie de activităţi specializate şi integrate, cum ar fi:

-          Asistenţa pentru dezvoltare;

-          Mobilizarea resurselor;

-          Sectorul Public şi Privat de Finanţare;

-          Investiţii;

-          Tranzacţii financiare;

-          Servicii de Asigurări;

-          Servicii de Informare;

-          Cercetare şi formare în Economie islamică şi Bancarş;

-          Asistenţa tehnică de consolidare a capacităţilor;

-          Cooperare tehnică între ţările membre;

-          Burse de Studiu pentru studenţii din ţările membre şi Comunităţile Musulmane din ţările terţe;

-          Reducerea datoriilor;

-          Asistenta de urgenţă.

IBD Group îşi are sediul în Jeddah, Arabia Saudită. De asemenea, are patru birouri regionale în Malaezia, Maroc, Kazakhstan şi Senegal. În plus, Grupul sustine o serie de domenii reprezentative în ţările membre selectate. Numărul membrilor Băncii este compus din 56 de ţări în curs de dezvoltare, întinzându-se asupra a patru continente: Africa, Asia, Europa şi America Latină.Pentru ca o ţară să devină unul dintre membri, trebuie să îndeplinească anumite criterii. În primul rând, aspirantul trebuie să aparţină Organizaţiei Conferinţei Islamice(OIC); în al doilea rând, ar trebui să platească prima tranşă a minimei sale subscrieri la capitalul social al IBD; în al treilea rând, acesta este obligat să accepte termenii şi condiţiile care pot fi decise de Consiliul de Administratie al IBD.

Obiectivul IDB este acela de a stimula dezvoltarea economică şi progresul social al ţărilor sale membre şi Comunităţile Musulmane din ţările terţe în conformitate cu principiile Şaria ( Legea Islamică).

Institutul de Cercetare Islamică şi Formare Profesională (IRTI) 

IRTI a fost înfiinţat în anul 1401H(1981).

 Obiectivele sale sunt:

(i)                 Intreprinderea  activităţilor de cercetare, formare şi activităţi de cunoaştere-generaţie în Economie Islamică,bancară şi financiară;

(ii)               Organizarea de Seminarii şi Conferinţe pe diferite teme în colaborare cu Instituţiile Naţionale, Regionale şi Internaţionale;

(iii)             Desfăşurarea unor activităţi de gestionare a informaţiilor ,cum ar fi: dezvoltarea de sisteme informaţionale pentru utilizarea în domeniul Economiei Islamice, bancare şi financiare, menţinerea bazelor de date privind experţii şi informaţii comerciale şi de promovare.

Rezultatele cercetării

Aceasta cuprinde lucrări de cercetare,de fond şi documente de lucru, proceduri de seminar, prelegeri şi articole publicate în Jurnalul IRTI  „Islamic Economic Studies” (o revista bi-anuală publicată în arabă, engleză şi franceză).

Corporaţia Islamică pentru Asigurarea de Investiţii şi Export Credit (ICIEC)

 ICIEC a fost infiinţată în 1415H( august 1994).

Obiectivul său este:

Consolidarea tranzacţiilor comerciale şi fluxul de investiţii între ţările membre.

ICIEC oferă următoarele servicii:

-        asigurare a creditelor de export şi reasigurare pentru a acoperi neplata creanţelor la export care rezultă din riscurile comerciale(cumpărător) şi non-comerciale( ţara);

-        asigurări de investiţii şi reasigurări împotriva riscului de ţară, care provin în principal din restricţiile transferurilor de schimb din străinatate, expropriere, război şi tulburări sociale, precum şi de încălcare a contractului de către guvernul gazdă.

Începând cu sfârşitul lui 1430H, totalul angajamentelor de asigurare al ICIEC a ajuns la 7.9 miliarde de dolari şi cifra de afaceri totală s-a ridicat la 6 miliarde de dolari.

ICIEC gestionează, de asemenea, IDB Group Investment Technical Assistance Programme (ITAP), care a fost înfiinţat în 1426H (2005). Obiectivul ITAP este de a dezvolta  capacitatea ţărilor membre, astfel încât aceştia să poată atrage investiţii străine directe şi să susţină eforturile lor de a îmbunătăţi climatul investiţional şi pe cel de afaceri.

Corporaţia Islamică pentru Dezvoltare în Sectorul Privat (ICD)

 ICD a fost înfiinţat în 1420H (noiembrie 1999).

Obiectivele sale sunt:

-        să sprijine dezvoltarea economică a ţărilor membre prin furnizarea de finanţare care vizează promovarea dezvoltării sectorului privat, în conformitate cu principiile Shari’a şi

-        oferirea de consiliere pentru guvernele şi organizaţiile private pentru a încuraja înfiinţarea, extinderea şi modernizarea întreprinderilor private.

Între anii 1420H si 1430H , aprobările nete cumulate ale ICD au ajuns la 184 de proiecte, în valoare totală de 1.6 miliarde dolari în 32 de ţări. Cea mai mare parte a finanţării a vizat sectorul industrial (32 procente); sectorul financiar (28 procente); imobiliare (13 procente) şi sectorul transporturilor (7 procente).

În scopul de a consolida activităţile din sectorul privat sub o singură entitate (sucursală), ICD a preluat conducerea Unităţii Fondului de Investiţii (UIF), în 1429H. UIF mobilizează resursele prin securitizarea contractelor de leasing şi a tranşelor de vânzări la active. Se completează, de asemenea, finanţarea proiectelor IBD şi a operaţiunilor de finanţare comercială.

Începând cu sfârşitul lui 1430H, UIF a finanţat 244 operaţiuni în valoare totală de 2.3 miliarde dolari.

Internaţional Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)

 ITFC a fost înfiinţat în 1426H (iunie 2005) şi a început operaţiunile din 1 Muharram 1429H (01.10.2008).

Obiectivele sale sunt:

-        încurajarea ţărilor membre ale OIC pentru schimburile comerciale şi integrarea comerţului;

-        oferirea de soluţii inovatoare conforme cu Shari’ah;

-        emiterea returnărilor echitabile pentru acţionari.

Activităţi:

-        Finanţarea comercială

-        Promovarea şi facilitarea comerţului

-        Consolidarea capacităţilor

-        Dezvoltarea de mărfuri strategice

Încă de la începuturile sale în 1429H , ITFC a aprobat 146 operaţiuni în finanţări comerciale în 31 de ţări membre OCI pentru o sumă totală de 5.2 miliarde de dolari.

Dinarul Islamic

 O unitate monetară furnizată de IDB este egală cu un Drept Special de Tragere (DST) al Fondului Monetar Internaţional. Structura monetară a dinarului islamic în cosul DST este USD 44%, EUR 34%, GBP 11% şi JPY 11%. 

FMI declară modificările intervenite în structura monetară a costului DST la fiecare cinci ani. Ultima modificare a fost raportată de către FMI la 1 ianuarie 2006.

FMI a anunţat că la 1 ianuarie 2006 vor intra în vigoare noile schimbări în ceea ce priveşte metoda de evaluare a Drepturilor Speciale de Tragere (DST). Valoarea atribuită fiecărei unităţi monetare din costul DST a fost ajustată astfel încât să ţină cont de modificările intervenite în lume în ceea ce priveşte exportul de bunuri şi servicii, precum şi rezervele internaţionale.

FMI furnizează calculaţii intermediare monetare săptâmanale care au la baza ratele de schimb valutar din precedentele trei luni, cu scopul de a asista utilizatorii sistemului DST să se pregătească pentru schimbările noii evaluări DST.