Interdictii in economia islamica

Conform islamului, dreptul de a da legi îi revine lui Allah, deoarece doar El este al-Hakym (Atotştiutorul) şi Al-Hakam (Judecătorul, Legislatorul). Toate aceste interdicţii au fost stabilite de Allah fie direct în Coran, fie în Sunna prin intermediul spuselor şi faptelor profetului Muhammad (saws). Spre deosebire de celelalte tipuri de economii, în economia islamică, ceea ce este permis şi ceea ce este interzis nu se poate schimba în funcţie de conjunctură. De exemplu, Riba a fost clar interzisă de Allah în Coran; această lege este valabilă până în Ziua de Apoi şi nici o fiinţă umană nu are dreptul să facă din permis interzis sau din interzis să facă permis.  În acest sens shaykh Abdul AbdulAziz ibn Abdullah ibn Baz, prim-muftiu al Arabiei Saudite, menţiona:

„Nici un musulman nu are voie să facă permis ceea ce Allah a făcut Haram, comparând lucrul  interzis cu un alt lucru pe care Allah l-a permis. Într-adevăr, oricine face asta săvârşeşte un păcat mare şi spune despre Allah ceva despre care el (persoana) nu are nici o cunoştinţă. De asemenea, o astfel de persoană deschide, pentru oameni, uşa Fitnei (necazului) şi a păcatului.”

Rolul Şariei (legii islamice) este acela de a interzice doar ceea ce este dăunător pentru oameni şi pentru mediul în care aceştia trăiesc, şi astfel, să ţină omenii departe de ceea ce le poate face rău:

„(...) (Profetul Muhammad-saws) le îngăduie lor ca permis (ceea ce este) At‑Tayyibaat (tot ceea ce este bun şi permis în ce priveşte lucrurile, faptele, credinţa, oamenii şi mâncarea) şi le opreşte lor ca interzis (ceea ce este) Al‑Khabaa’is (tot ceea ce este rău şi nepermis în ce priveşte lucrurile, faptele, credinţa, oamenii şi mâncarea)”[1]

În ceea ce priveşte ceea ce este permis în islam, Shaykh Yusuf al-Qaradawi menţiona:

„Primul principiu pe care l-a elaborat Islamul a fost: toate lucrurile pe care le-a creat Allah sunt permise prin natura lor, în afară de cele despre care a fost relatat un hadis autentic şi clar ca fiind interzise. Şi astfel, dacă hadisul nu este autentic sau nu spune într-un mod clar că un anumit lucru este oprit, acesta rămâne în continuare permis prin natura lui.”

Allah a creat multe lucruri minunate pe acest pământ şi a pus omul ca stăpânitor peste ele:

„(...) Şi de aţi socoti binefacerile lui Allah, nu le-aţi putea număra. (...)” [2]

„Oare nu vedeţi voi că Allah v-a supus vouă câte sunt în ceruri şi câte sunt pe pământ şi v-a copleşit pe voi cu binefacerile Sale – atât cele văzute cât şi cele ascunse? (...)”[3]

Toate acestea nu au fost create de Allah doar ca apoi să le interzică oamenilor. Allah l-a lăsat pe om să se bucure de binefacerile sale şi a interzis doar o mică parte din lucrurile pe care El le-a creat.


[1] Coranul- traducerea sensurilor, Sura Al-'A'raf (7), versetul 157.

[2] Coranul- traducerea sensurilor, Sura Ibrahim (14), versetul 34.

[3] Coranul- traducerea sensurilor, Sura Luqman (31), versetul 20.