Zakat

Zakatul este de două tipuri: Zakat al-Mal (Zakatul pe Avere) și Zakat al-Fitr.

Zakat al-Mal se traduce ca „Dania pe Avere”. Acest Zakat trebuie plătit anual de fiecare musulman înstărit. Banii colectați din acest Zakat merg la cele 8 categorii de oameni pe care le-a specificat Allah în Coran (Sura at-Tawba, versetul 60).

Zakat al-Fitr este zakatul care se plătește la sfârșitul fiecărui Ramadan. Acest Zakat are rolul de a purifica postul ținut de fiecare dintre musulmani pe durata lunii sfinte a Radadanului. Banii colectați din acest Zakat sunt meniți pentru cei nevoiași, ca să se poată bucura și ei de Aid al-Fitr (Sărbătoarea de la sfârșitul Ramadanului).
Subpagini (2): Zakat al-Fitr Zakat al-Mal